ფლეიმის / პლაზმის ჭრის მომსახურება

1

ბეჭედი flange ბაზის ნაწილები

2

მძიმე მოვალეობის ფირფიტის მარაგი

3

ალის საჭრელი ნაწილების წარმოება

4

CNC პლაზმის ჭრის სერვისი

5

OEM ფლეიმის ჭრის ნაწილები

6

საშუალო და სქელი ფირფიტის საჭრელი ნაწილები