ლითონის ფაბრიკაციის მომსახურება

heavy steel welding service

მძიმე ფოლადის შედუღების სერვისი

large steel structure fabrication

დიდი ფოლადის კონსტრუქციის გაყალბება

mild steel welding service

მსუბუქი ფოლადის შედუღების სერვისი

steel bracket fabrication

ფოლადის ფრჩხილის გაყალბება

support bracket weldment

საყრდენი ფრჩხილის შედუღება

thick steel plate cutting and welding

სქელი ფოლადის ფირფიტის ჭრა და შედუღება